HOME

Welkom bij Van den Brand Arbeidsomstandigheden advies

Van den Brand levert binnen uw organisatie de ondersteuning bij het in kaart brengen van de arbeidsomstandigheden. Denken en werken met als basis de veiligheidsketen van pro-actie, preventie, repressie en nazorg en plan, do, act en check is vanzelfsprekend. De wet- en regelgeving wordt geïnterpreteerd waarbij het wegnemen van de risico’s aan de bron begint.

De veranderende Arbowet- en regelgeving leggen meer en meer de nadruk op het in eigen beheer beoordelen van de risico’s binnen uw organisatie. Soms zijn deze risico’s al bekend of door een inventarisatie in beeld gebracht maat maatregelen zijn nog niet genomen. Van den Brand helpt u dan om de maatregelen te categoriseren en te prioriteren. Door diverse veranderingen is het van belang dat de nieuw ontstane restrisico’s worden geschat.

Uw adviseur bij Arbeidsomstandigheden

Door

  • Ondersteuning van deskundigheid
  • Uitvoeren van werkzaamheden
  • Begeleiding van medewerkers
  • Training van medewerkers
  • Voorlichting van werknemers
  • Afstemmen van de taken door uw huidige dienstverlener

afbeelding homepage
Go to top of page